Menu

Prof. Dr. Şeref Olgar Resmi Web Sitesi

Merhaba,
Web sitem üzerinden tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım...
Sağlıklı günler sizin olsun...

Toplam Ziyaretçi

free counters

YÖNETTİGİ TEZLER ve PROJELER

YÖNETTİGİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 • Kawasaki Hastalarında MPV (Ortalama Trombosit Hacmi) ile akut faz reaktanları arasındaki ilişkinin retrospektif bir çalışma ile değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş-2016

 • Akut Romatizmal Ateş'li (ARA) çocuklarda Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Prevelansı, Uzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş-2015

 • Çocukluk Çağı vazovagal senkop etyopatogenezinde Nöron Spesifik Enolaz, S100 beta protein ve eritropoietinin rolu; YandalUzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş-2013

 • Deneysel Nekrotizan enterokolit modelinde amnion sıvısı ve sitokinlerin nekrotizan enterokolit ile ilişkisi, Uzmanlık Tezi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş-2013

 • Akut romatizmal ateşli çocuklarda “BNP ve Nöron spesifik enolaz” ilişkisi, Uzmanlık tezi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş-2012

 • Akut romatizmal ateşli çocuklarda Pro-BNP’nin değerlendirilmesi, Uzmanlık tezi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş-2009

YÖNETTİGİ PROJELER

 • Akut Romatizmal Ateş'li (ARA) çocuklarda Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) Prevelansı, Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 25-11-2014 tarih ve 2014/4-27 D sayılı projesi. Proje Yürütücüsü, 2015
 • Çocukluk Çağı vazovagal senkop etyopatogenezinde Nöron Spesifik Enolaz, S100 beta protein ve eritropoietinin rolu. Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 22.03.2013 tarih ve 2013/2-35D sayılı projesi.. Proje Yürütücüsü, 2013
 •  Deneysel Nekrotizan enterokolit modelinde amnion sıvısı ve sitokinlerin nekrotizan enterokolit ile ilişkisi, Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri..Proje Yürütücüsü, 2013
 • Transfüzyona bağlı hemosiderozisi olan beta-talasemi hastalarında uzun süreli ICL670 tedavisinin (5-40 mg/kg/gün) desferoksamin (20-60 mg/kg/gün) ile karşılaştırıldığı randomize, karşılaştırmalı, açık bir faz III çalışma. Çok merkezli yurt dışı projesi, Novartis,.Proje Yardımcı Yürütücüsü, 2003
 • Yenidoğan Bebeklerde Transport Sırasında Vital Bulgular. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin 13/09/2002 tarihli 2002/04-1 karar ve 2002/9 sayılı projesi. Proje Yöneticisi
 •  Dilate kardiyomiyopati hastalarında fish-oil (Omega-3) ve Ubiqinon etkileri.  İstanbul Tıp Fakültesi Araştırma Projeleri Yönetim Biriminin 208/29022004 sayılı kararı ile desteklenen klinik çalışma.Projesi Yardımcı Yöneticisi