Menu

Prof. Dr. Şeref Olgar Resmi Web Sitesi

Merhaba,
Web sitem üzerinden tecrübelerimi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım...
Sağlıklı günler sizin olsun...

Toplam Ziyaretçi

free counters

ÜNİVERSİTEDE VERDİĞİ DERSLER

 • Çocuk Hastalıkları
 • Çocukluk Çağında Anemi-Kansızlıklar
 • Ailevi Akdeniz Anemisi (Thalasemi)
 • Çocukluk Çağı Kalp Hastalıkları
  • Kalp Sesleri
  • Üfürümler
  • Bayılma-Senkop
  • Çocukluk Çağı Göğüs Ağrısı
  • Konjestif Kalp Yetersizlikleri (KKY)
  • Şok ve Çoklu Organ Yetersizlikleri
  • Asiyanotik konjenital kalp hastalıkları (ASD, VSD, PDA, Kapak Hastalıkları)
  • Siyanotik (Morarma ile seyreden) Doğumsal Kalp Hastalıkları
  • Çocukluk çağı hipertansiyon
  • Sıvı Elektrolit Dengesizlikleri ve tedavisi
  • Aritmiler-Çarpıntı
  • Kalp blokları ve Kalp Pili
  • Akut ve Kronik Romatizmal Kalp Hastalıkları
  • Miyokardit-Perikardit
  • Primer ve sekonder kardiyomiyopatiler
  • Enfektif Endokardit
  • Hiperlipidemiler
 • Çocukluk Çağı Romatolojik Hastalıklar
  • Romatolojik Hastalıklara yaklaşım
  • Çocukluk Çağında Sistemik Lupus Eritematozis (SLE)
  • Çocukluk Çağı Kronik Artritler (JRA)
  • Çocukluk Çağı Sedef Hastalığı (Psöriazis)
  • Çocukluk Çağı Ankilozan Spondilit
  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF)
  • Hiperimmunglobulin D Sendromu
  • Vaskülitik Hastalıklar
  • Kawasaki Hastalığı
  • Henoch Schonlein Purpurası (HSP)
  • Poliarteritis Nodosa (PAN)
  • Takayasu Sendromu
  • Çocukluk Çağı Wegener Granulomatozis Hastalığı
  • Çocukluk Çağı Behçet Hastalığı