Menu

Prof. Dr. Şeref Olgar Resmi Web Sitesi

EDİNSEL KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU “Kalp Yetersizliğinde Güncellemeler” Toplantısı 24 Ocak 2015 Kayseri’de yapıldı

PEDİATRİK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ EDİNSEL KALP HASTALIKLARI ÇALIŞMA GRUBU Tarafından

“Kalp Yetersizliğinde Güncellemeler”

Toplantısı 24 Ocak 2015 Kayseri’de yapıldı

Go Back